Kupno mieszkania od dewelopera krok po kroku

O własnym mieszkaniu marzy wiele osób. W końcu, gdy nadchodzi czas, że spełnienie tego marzenia staje się w pełni realne to pojawiają się kolejne kwestie związane z całym procesem zakupu własnego M. W związku z tym podpowiadamy, jak zakupić mieszkanie od dewelopera krok po kroku. Zapraszamy!

Kupno mieszkania od dewelopera krok po kroku

Wybór mieszkania wraz z lokalizacją

Decydując się na zakup danej nieruchomości, w pierwszej kolejności należy wybrać taką inwestycję, która w jak największym stopniu będzie odpowiadała naszym preferencją. Tyczy się to zarówno okolicy, na której położona jest dana nieruchomość, jak również ilość metrów w mieszkaniu. 

Sprawdzenie danego dewelopera

W sytuacji, gdy już zainteresuje nas dana nieruchomość i będziemy chcieli stać się jej właścicielami – w następnej kolejności powinniśmy sprawdzić danego dewelopera. Jeżeli chodzi o jego sprawdzenie to należy dowiedzieć się przede wszystkim:

 • czy nie jest przeciwko niemu prowadzona żadna czynność egzekucyjna
 • jaki jest status prawny działki, na której podjęta została inwestycja
 • czy inwestycja dysponuje stosownymi pozwoleniami
 • kto finansuje budowę
 • kiedy jest przewidywany termin przeniesienia własności nieruchomości
 • jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego

Podpisanie umowy rezerwacyjnej

W pierwszej kolejności podpisywana jest umowa rezerwacyjna, czyli taka, która charakteryzuje się tym, że dwie strony umawiają się, że jedna w wyznaczonym terminie podpisze przedwstępną umowę sprzedaży, a druga, że w tym czasie nie będzie oferowała danego lokalu osobom trzecim. W tym przypadku  główne zamierzenia umowy oparte są wyłącznie na swobodzie umów.. Podpisując umowę rezerwacyjną warto także pamiętać o negocjacjach, ponieważ w ten sposób jest możliwość utargowania np. tańszego miejsca w garażu. 

Podpisanie umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska podpisywana jest zazwyczaj po zawarciu umowy rezerwacyjnej. Podstawową różnicą między tymi dwoma umowami jest to, że umowa deweloperska podpisywana jest w formie aktu notarialnego. Aczkolwiek przed podpisaniem takiej umowy warto upewnić się czy wszelkie zapisy umowy są skonstruowane w sposób prawidłowy i czy spełnia ona warunki określone w ustawie z dnia 16 września 2011r o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  .

Jak powinna wyglądać umowa deweloperska?

Otóż, jeżeli chodzi o to, jak powinna wyglądać umowa deweloperska to należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to czy:

 • zawarte zostały w sposób odpowiedni dane podmiotów uczestniczących w umowie
 • zawarta została cena nabycia nieruchomości
 • zawarta została informacja dotycząca stanu prawnego nieruchomości
 • określone zostało położenie budynku, w którym znajduje się dany lokal mieszkalny
 • określone zostało umiejscowienie mieszkania w budynku
 • zawarta została informacja dotycząca terminu oddania nowemu nabywcy prawa własności do lokalu mieszkalnego
 • określona została informacja dotycząca sposobu pomiaru mieszkania
 • zawarty został numer pozwolenia na budowę
 • zawarta została informacja odnosząca się do ewentualnych warunków odstąpienia od umowy
 • wskazany został rachunek powierniczy prowadzony dla inwestycji.

Decydując się na umowę z deweloperem należy również pamiętać o tym, aby nie podpisywać takiej umowy, gdy:

 • zapisy dotyczące kar umownych stosowane są wyłącznie w stosunku do kupującego, a nie również w stosunku do sprzedającego
 • w umowie została określona klauzula odnosząca się do waloryzacji ceny danej nieruchomości
 • kupującemu nie zostało zagwarantowane prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą
 • nie wskazano terminu wydania nieruchomości oraz zawarcia umowy sprzedaży przenoszącej jej własność. 

Co się dzieje po podpisaniu umowy deweloperskiej?

Otóż, gdy umowa deweloperska zostanie już podpisana u notariusza to w następnej kolejności należy pamiętać obowiązek płacenia rat. Raty należy płacić zgodnie z harmonogramem płatności, które zostały określone w umowie. Jeżeli chodzi o ostatnią ratę to w większości przypadków należy jej dokonać w terminie kilku dni,przed odbiorem lokalu 

Podpisanie umowy przenoszącej własność

Umowa o przenoszeniu własności nieruchomości jest już ostatnim elementem. Dochodzi o niego tuż po odebraniu mieszkania. Bowiem należy pamiętać, że odbiór mieszkania za każdym razem powinien odbyć się jeszcze przed podpisaniem umowy przenoszącej własność, ponieważ ma to na celu ochronę prawną nabywcy. Umowa taka podpisywana zostaje w krótkim czasie po odbiorze. Aczkolwiek precyzyjny termin jest podpisania jest zawsze określony w u,mowie deweloperskiej. W sytuacji, gdy termin taki nie zostanie dotrzymany przez kupującego to nabywający lokal może narazić się na szereg nieprzyjemnych konsekwencji, do których można zaliczyć przede wszystkim zapłatę kar umownych, a nawet odstąpienie od umowy przez dewelopera. Należy więc tego terminu w sposób rzetelny dopilnować.